Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

 
 
 
H Bolt Service στη Νίκαια, με γνώμονα την ασφάλειά σας και τη ζωτική σημασία της λειτουργίας των πυροσβεστήρων, σε περίπτωση πυρκαγιάς του κτηρίου, αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα και συνέπεια τη σωστή συντήρηση και αναγομόνωση των πυροσβεστήρων.

Με αυστηρή νομοθεσία επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια και τις πολυκατοικίες, η ύπαρξη πυροσβεστήρων. Οφείλουμε όμως να μην επαναπαυόμαστε μόνο στην αγορά τους, αλλά να εξασφαλίζουμε τη σωστή συντήρηση και λειτουργικότητά τους.

Η εταιρεία μας Bolt Service, σας εγγυάται την παροχή υψηλής ποιότητας πυροσβεστήρων, με άμεση τοποθέτηση από τους ειδικούς μας και την άψογη συντήρησή τους. Πραγματοποιούμε αντικατάσταση των βαλβίδων ασφαλείας και οποιουδήποτε άλλου τμήματος πυρασφάλειας.
 
 
 
 
 

Πυρασφάλεια Κτιρίου

 
 
 
Πυρασφάλεια Κτιρίου
 
 
 
 
 
Πολυκατοικίες, Πυρασφάλεια κτιρίου | Έκδοση Κοινοχρήστων - Διαχείριση κτιρίων Bolt Service
 

Πολυκατοικίες

 
Δωρεάν χρήση ενός 6kg πυροσβεστήρα για κάθε όροφο της πολυκατοικίας, καθώς και έναν 12kg αυτόματο οροφής για το λεβητοστάσιο.
 
 
 
Μονοκατοικίες, Πυρασφάλεια κτιρίου | Έκδοση Κοινοχρήστων - Διαχείριση κτιρίων Bolt Service
 

Μονοκατοικίες

 
Δωρεάν χρήση ενός 6kg πυροσβεστήρα χειρός και ενός 12kg οροφής, όπως ορίζεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία.